ทน.แม่สอด ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตาก