เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567