ทน.แม่สอด ร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด