ทน.แม่สอด เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567