• ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး
  • ဝယ်ယူရေး
  • အလုပ်အကိုင်သတင်း

ข่าว/ภาพกิจกรรม

บริการนักท่องเที่ยว

ဗွီဒီယို

တွဲဖက်ကျောင်း

  • Active 253 people
  • ဒီကနေ့လာရောက်လည်ပတ်သူ 26,583 people
  • visitors ည့်သည်အားလုံး 27,199,454 people