ประกาศเทศบาลนรแม่สอด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โพสต์เมื่อ: 24 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศราคาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู
โพสต์เมื่อ: 20 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศราคาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู
โพสต์เมื่อ: 19 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศราคาก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โพสต์เมื่อ: 19 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 65 ตาก
โพสต์เมื่อ: 19 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา)
โพสต์เมื่อ: 19 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด (กองการศึกษา)
โพสต์เมื่อ: 18 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด (กองการศึกษา)
โพสต์เมื่อ: 18 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศราคาก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โพสต์เมื่อ: 18 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
โพสต์เมื่อ: 18 มิถุนายน 2567 อ่าน 1 ครั้ง
ดูหัวข้ออื่นทั้งหมด