ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสต์เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (มน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสต์เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สำนักปลัดเทศบาล)
โพสต์เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่)
โพสต์เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่)
โพสต์เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน (กองการศึกษา)
โพสต์เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ขนาด 1x3 เมตร (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 ผืน
โพสต์เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า ขนาด สูง 12 กว้าง 12 นิ้ว ขยายก้นกระเป๋า พร้อมติดซิปและสกรีนโลโก้ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 50 ใบ
โพสต์เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการสังคม)
โพสต์เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ดูหัวข้ออื่นทั้งหมด