ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
โพสต์เมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเซ็คระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ
โพสต์เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
โพสต์เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2566
โพสต์เมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลนครแม่สอด พ.ศ. 2566 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสต์เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ
โพสต์เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1 โครงการ
โพสต์เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 1 ครั้ง
ดูหัวข้ออื่นทั้งหมด